top of page

Gebruik van de website

 

Dubaere Group besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en onze sociale kanalen. We streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig, niet bijgewerkt is of verkeerd weergegeven wordt. Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via andere informatiekanalen (telefoon, email, chat of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal Dubaere Group al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen.

 

Algemeen karakter

 

Alle informatie op de website van Dubaere Group is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen neemt u best contact op met één van onze diensten. Mogelijke filmpjes en afbeeldingen die u op deze website ziet, dienen in eerste instantie louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site en alle rechten hieraan verbonden zijn uitsluitend voorbehouden aan Dubaere Group.

 

Alle afbeeldingen, tekeningen en teksten op deze website zijn eigendom van Dubaere Group. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Hyperlinks en verwijzingen Dubaere Group heeft geen hyperlinks of andere verwijzingen opgenomen op eender welke pagina van de website. Mochten er in de toekomst toch dergelijke links of verwijzingen worden opgenomen dan heeft Dubaere Group voor deze sites geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

 

Bescherming van persoonsgegevens Dubaere Group hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. Enkel bij het invullen van ons contactformulier wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

 

Privacyverklaring

In een constant groter wordende digitale wereld heeft Dubaere Group de belangrijke taak om de privacy van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt te gaan beschermen. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. Dubaere Group bestaat onder meer uit volgende, niet gelimiteerde vennootschappen, Dubaere NV, Dubatex NV, LCM Projects, Chama NV,... In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:

 

1. Reikwijdte en aanvaarding

2. Door Dubaere Group verzamelde persoonsgegevens

3. Persoonsgegevens van kinderen

4. Waarom Dubaere Group persoonsgegevens verzamelt en hoe deze gegevens gebruikt worden

5. Delen van persoonsgegevens door Dubaere Group

6. Uw rechten

7. Veiligheid en bewaren van gegevens

8. Hoe contact opnemen

 

1. Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de Dubaere site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Dubaere site en ons geen persoonsgegevens mee te delen. Dubaere Group behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

 

2. Door Dubaere Group verzamelde persoonsgegevens Dubaere Group kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:  Online en elektronische interacties met ons, onder andere via onze website of applicaties van Dubaere Group op sociale netwerken van derden (zoals Facebook);  Offline interacties met ons zoals het opstellen van offertes, contracten, confirmaties,... voor het leveren van goederen en/of diensten waarbij bedrijfsgegevens en/of aanvullend persoongegevens worden verzameld.  Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals vacatures) die door Dubaere Group, of door dienstverleners namens Dubaere Group, wordt aangeboden via apps of websites van derden.

 

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 Persoonlijke contactinformatie / Bedrijfscontactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Dubaere Group nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen, om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag via het websiteformulier (zoals uw naam, e-mailadres, persoonlijk telefoonnummer, bedrijfsnaam, maatschappelijke zetel, BTW-nr., telefoonnummer bedrijf, contactpersonen,...)

 

 Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), hobby's, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl, worden enkel opgevraagd in functie van een sollicatiegesprek of m.b.t. tot een bepaalde vacature.

 

2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u de Dubaere Group site gebruikt. We gebruiken Google Analytics als enige traceringstechnologie die bepaalde informatie verzamelt wanneer u de Dubaere site bezoekt. Deze gegevens hebben louter betrekking tot uw locatie (gemeente/provincie/land) en omvatten geenszins specifieke info waaruit uw exacte locatie zou kunnen worden uit afgeleid. Andere specifiek persoonsgebonden gegevens worden niet verzameld door Google Analytics. Google Analytics maakt echter wel gebruik van cookies. (Meer over Google Analytics hieronder.) Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.cookiecentral.com. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Deze gegevens worden momenteel niet aangewend om enig onderzoek mee te verrichten. Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om bv. onze producten en diensten aan te bieden, klantenopvolging,... Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 

 Algemene en/of financiële bedrijfsinformatie;  Persoonlijke contactinformatie; en  Alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk. We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

 

3. Persoonsgegevens van kinderen Het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen ligt niet in de doelstelling van de bedrijfsactiviteiten van Dubaere Group over de verschillende vennootschappen heen. Dubaere Group vraagt of verzamelt bijgevolg nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Dubaere Group ontdekt dat het per ongeluk toch persoonsgegevens zou verkregen hebben van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden.

 

4. Waarom Dubaere Group persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt Dubaere Group verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Dubaere Group kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:  Klanten/Leveranciersdienst: om u als klant/leverancier beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten en diensten. Onze klanten- en leveranciersdienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, fax en telefoon

 

 Personalisering: Dubaere Group kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een beurs event). Zo krijgt Dubaere Group een vollediger beeld van u als klant/leverancier, waarmee Dubaere Group u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende: o Website: om uw ervaring op onze website te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website; (Google Analytics) o Producten: om de producten en diensten van Dubaere Group te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over klantenprofilering en klantenfeedback;

 

 Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder: o Sociale netwerken van derden o Dubaere Group kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerkfuncties van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Dubaere site, onder andere om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. o Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Dubaere Group bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Dubaere Group over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

 

 Andere specifieke doeleinden We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Dubaere site.

 

5. Delen van persoonsgegevens door Dubaere Group Dubaere Group deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing. Dubaere Group kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

 

5.1 Verwante bedrijven Dubaere Group kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, offerte-aanvragen, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

 

5.2 Dienstverleners Dubaere Group kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Dubaere Group, met inbegrip van het aanbieden van de Dubaere site en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. Dubaere Group eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Dubaere site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze derden mogen bovendien uw persoonsgegevens in geen enkel geval delen met een andere partij waar geen beroep werd op gedaan door Dubaere Group. Elk ander gebruik (bv. promotionele doeleinden) van uw persoonsgegevens is dus ten strengste verboden door deze partijen.

 

5.3 Partners en gemeenschappelijke promoties Dubaere Group kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend intern verwerkt worden door Dubaere Group en worden geenszins met een ander bedrijf gedeeld, niettegenstaande de gemeenschappelijke band op vlak van promoties of andere activiteiten. Gegevens die een ander bedrijf wenst te verkrijgen in deze context zullen door u rechtstreeks aan hen doorgegeven moeten worden. Dubaere Group raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Dubaere Group, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

 

5.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht Dubaere Group kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Dubaere Group te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen. In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van één van de vennootschappen van Dubaere Group door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Dubaere Group wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

 

6. Uw rechten

6.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten Vooralsnog heeft Dubaere Group niet de intentie om via direct-mailing u nieuwsbrieven te bezorgen of promotionele mails naar de door ons gekende mailadressen. Mochten wij in de toekomst opteren om dergelijke reclameberichten wel te beginnen sturen naar onze klanten dan heeft u het recht om zich uit te schrijven ("opt-out") en kunt u dat doen door: (a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht; (b) met ons contact op te nemen . Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Dubaere Group kan ontvangen.

6.2 Toegang en rechtzetting U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Als Dubaere Group geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal u op de hoogte gebracht worden waarom dat niet mogelijk is. U hebt ook het recht om Dubaere Group te vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren.

 

7. Veiligheid en bewaren van gegevens

 

7.1 Gegevensbeveiliging Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Dubaere Group de bestaande procedures in kaart gebracht en werden onze reeds bestaande maatregelen afgetoest en verder beveiligd :  Beveiligde bedrijfsomgeving : Dubaere Group slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Dubaere Group op "need-to-know"-basis. Dit houdt onder meer een afgesloten serverruimte en opslagruimte in.  Up-to-date softwarebeveiliging : de hardware en software waar Dubaere Group gebruik van maakt is steeds up-to-date met de laatste nieuwe beveiligingen op vlak van firewalls, spamfilters, anti-virussoftware,... Dubaere Group werkt nauw samen met externe IT-partners om een constante beveiliging te garanderen van onze digitale data. Dit geldt zowel voor nieuw aangeschafte hardware en software alsook voor onze hardware en software die reeds in gebruik zijn.

 

7.2 Bewaring Dubaere Group zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Dubaere Group gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Persoonsgegevens die bekomen werden in functie van een sollicitatiegesprek of vacature worden niet langer dan nodig bijgehouden.

 

8. Contact opnemen Dubaere Group treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze privacyverklaring.. Op deze privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing, evenals AVG vanaf 25/05/2018. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Izegem. Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van ons contactformulier of door contact op te nemen via onderstaande gegevens. Telefoon op +32 (0)51 48 04 10 E-mail naar info@dubaere-group.com Brief naar Dubaere NV, Durmelaan 24, 9880 Aalter - België Copyright © maart 2018 Dubaere Group

bottom of page